македонски

Live Chat Live Help Software for Website
  Насловна страна  |  Пребарување на закони, други прописи и акти  |  Статистики   |  Помош  

Добродојдовте

 

Базата на закони, други прописи и акти е основана со намера да овозможи лесен, брз и ефикасен преглед на сите закони, други правни прописи и акти на Република Македонија, судската практика и стручната литература. Пребарувањето можете да го започнете со некои од опциите во горниот лев агол на екранот.

 

Вкупен број на прописи: 33481Најнови прописи

НасловБрој на ИзданиеДата на Издание
Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови15115/10/2014
Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови15115/10/2014
Решение за ставање во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови15115/10/2014
Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови15115/10/2014
Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови15115/10/2014


Најнови закони

НасловБрој на ИзданиеДата на Издание
Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија 15115/10/2014
Закон за ратификација на Договорот за изменување и дополнување на Договорот за социјално осигурување меѓу Република Македонија и Република Словенија15115/10/2014
Закон за изменување и дополнување на Законот за енергетика15115/10/2014
Закон за изменување и дополнување на Законот за тутун и тутунски производи15115/10/2014
Закон за изменување и дополнување на Законот за биомедицинско потпомогнато оплодување14913/10/2014


Често поставувани прашања

  • Што се можам да пребарувам?
    Сите закони, прописи и други акти од 1944 до 2009 година.
  • Пребарувачот не ми враќа резултати.
    Најважно при пребарувањето е да пишувате со македонска тастатура. Ако пребарувате според наслов на закон треба да го напишете точното име на законот или дел од зборовите кои се содржат во насловот, пр. "Закон за авторко право" ќе биде пронајден како резултат, но "Законот за авторско право" нема да врати резултати. Ако не го знаете точното име на законот, тогаш се препорачува да внесете дел од името во насловот или да пребарувате во текст на документ.
  • Зошто одредени документи неможам да ги превземам за читање? Апликацијата ми кажува дека "Документот не постои".
    Апликацијата ги содржи сите документи кои се во електронска форма воопшто внесени. Тие што ги нема, едноставно никогаш не биле внесени во електронска форма од надлежните институции, туку само е наведено дека постои таков документ. Нo, нашата база оди чекор понапред и секојдневно се внесуваат и тие документи и се ажурира страната.
Министерство за Правда © 2009 Version 2.0
Free Hit Counter