македонски

Live Chat Live Help Software for Website
  Насловна страна  |  Пребарување на закони, други прописи и акти  |  Статистики   |  Помош  

Добродојдовте

 

Базата на закони, други прописи и акти е основана со намера да овозможи лесен, брз и ефикасен преглед на сите закони, други правни прописи и акти на Република Македонија, судската практика и стручната литература. Пребарувањето можете да го започнете со некои од опциите во горниот лев агол на екранот.

 

Вкупен број на прописи: 34093Најнови прописи

НасловБрој на ИзданиеДата на Издание
Закон за затворање на сметките кои се преземени во Управата за јавни приходи од поранешната Агенција за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет, чии иматели се субјекти кои по организациона форма не се трговски друштва или трговци поединци18005/12/2014
Закон за изменување и дополнување на Законот за користење и располагање со стварите на државните органи18005/12/2014
Закон за изменување и дополнување на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување18005/12/2014
Закон за изменување и дополнување на Законот за водите18005/12/2014
Правилник за нивелација на тонот на аудиовизуелна содржина18005/12/2014


Најнови закони

НасловБрој на ИзданиеДата на Издание
Закон за затворање на сметките кои се преземени во Управата за јавни приходи од поранешната Агенција за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет, чии иматели се субјекти кои по организациона форма не се трговски друштва или трговци поединци18005/12/2014
Закон за изменување и дополнување на Законот за користење и располагање со стварите на државните органи18005/12/2014
Закон за изменување и дополнување на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување18005/12/2014
Закон за изменување и дополнување на Законот за водите18005/12/2014
Закон за изменување на Законот за минимална плата во Република Македонија18005/12/2014


Често поставувани прашања

  • Што се можам да пребарувам?
    Сите закони, прописи и други акти од 1944 до 2009 година.
  • Пребарувачот не ми враќа резултати.
    Најважно при пребарувањето е да пишувате со македонска тастатура. Ако пребарувате според наслов на закон треба да го напишете точното име на законот или дел од зборовите кои се содржат во насловот, пр. "Закон за авторко право" ќе биде пронајден како резултат, но "Законот за авторско право" нема да врати резултати. Ако не го знаете точното име на законот, тогаш се препорачува да внесете дел од името во насловот или да пребарувате во текст на документ.
  • Зошто одредени документи неможам да ги превземам за читање? Апликацијата ми кажува дека "Документот не постои".
    Апликацијата ги содржи сите документи кои се во електронска форма воопшто внесени. Тие што ги нема, едноставно никогаш не биле внесени во електронска форма од надлежните институции, туку само е наведено дека постои таков документ. Нo, нашата база оди чекор понапред и секојдневно се внесуваат и тие документи и се ажурира страната.
Министерство за Правда © 2009 Version 2.0
Free Hit Counter