македонски

  Насловна страна  |  Пребарување на закони, други прописи и акти  |  Статистики   |  Помош  

Добродојдовте

 

Базата на закони, други прописи и акти е основана со намера да овозможи лесен, брз и ефикасен преглед на сите закони, други правни прописи и акти на Република Македонија, судската практика и стручната литература. Пребарувањето можете да го започнете со некои од опциите во горниот лев агол на екранот.

 

Вкупен број на прописи: 39732Најнови прописи

НасловБрој на ИзданиеДата на Издание
Одлука за верификација на мандат на пратеник во Собранието на Република Македонија1428/01/2016
Одлука за испраќање на припадник на Армијата на Република Македонија за учество во мировната операција на Обединетите нации УНИФИЛ во Либан1428/01/2016
Одлука за прераспределба на средства меѓу буџетските корисници на централната власт и меѓу фондовите1428/01/2016
Програма за полагање на испит за добивање на лиценца за изработка на геолошка документација, изведување и надзор на геолошки истражувања1428/01/2016
Правилник за формата и содржината на образецот на легитимацијата на градежниот инспектор, начинот на нејзиното издавање и изгледот на знакот1428/01/2016


Најнови закони

НасловБрој на ИзданиеДата на Издание
Закон за дополнување на Законот за земјоделство и рурален развој1125/01/2016
Закон за изменување и дополнување на Законот за јавнообвинителска 1125/01/2016
Закон за изменување и дополнување на Законот за извршување на санкциите1125/01/2016
Закон за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште718/01/2016
Закон за изменување на Законот за шумите718/01/2016


Често поставувани прашања

  • Што се можам да пребарувам?
    Сите закони, прописи и други акти од 1944 до 2009 година.
  • Пребарувачот не ми враќа резултати.
    Најважно при пребарувањето е да пишувате со македонска тастатура. Ако пребарувате според наслов на закон треба да го напишете точното име на законот или дел од зборовите кои се содржат во насловот, пр. "Закон за авторко право" ќе биде пронајден како резултат, но "Законот за авторско право" нема да врати резултати. Ако не го знаете точното име на законот, тогаш се препорачува да внесете дел од името во насловот или да пребарувате во текст на документ.
  • Зошто одредени документи неможам да ги превземам за читање? Апликацијата ми кажува дека "Документот не постои".
    Апликацијата ги содржи сите документи кои се во електронска форма воопшто внесени. Тие што ги нема, едноставно никогаш не биле внесени во електронска форма од надлежните институции, туку само е наведено дека постои таков документ. Нo, нашата база оди чекор понапред и секојдневно се внесуваат и тие документи и се ажурира страната.
Министерство за Правда © 2009 Version 2.0
Free Hit Counter