Известувања и Огласи

1.
ИЗВЕСТУВАЊЕ за одржување на испит
26 јуни 2020 ; 15,39KB
2.
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ОДЛАГАЊЕ НА ИСПИТИ
16 март 2020 ; 96,59KB
3.
ОГЛАС за проверка на знаењето на кандидати за постојани судски преведувачи
03 март 2020 ; 86,50KB
4.
Уплатници - ИСПИТ ЗА СУДСКИ ПРЕВЕДУВАЧИ
03 март 2020 ; 41,96KB
5.
БАРАЊЕ за проверка на знаењето на кандидатите за постојани судски преведувачи
03 март 2020 ; 14,95KB
6.
Известување за априлска сесија
25 февруари 2020 ; 36,50KB
7.
СООПШТЕНИЕ ЗА ПОСТАВЕНИТЕ ПОСТОЈАНИ СУДСКИ ПРЕВЕДУВАЧИ
27 февруари 2019 ; 92,34KB
8.
Судски преведувачи
30 јули 2013 ; 71,01KB