Испити

Почитувани, 

Поради настанатата состојба со Корона вирусот и  препораките на Владата на Република Северна Македонија,  Министерството за правда  ги известува сите  кандидати за полагање на испитите кои тоа ги организира: 

1.правосуден испит

2 нотарски испит

3 испит за извршители

4 испит за вештаци

5 испит за постојани судски преведувачи

6 испит за медијатори

дека пријавувањето за испитите ќе се одвива нормално, согласно законските рокови и предвидената процедура.

Одржувањето на испитите се одлага на неопределено време, односно  до  престанок на важење на мерките на претпазливост. 

Министерството за правда за термините за одржување на испитите дополнително  ќе  информира на веб страницата на Министерството. 

 

Министерство за правада