Државни советници
img

Санела Хасиќ - Државен советник за постапување по барања, препораки и укажувања на Народниот правобранител

Контакт: централа: 3116648, локал: 221 shasic@mjustice.gov.mk

Работно искуство:

  

Конференции


Книги