Заменик министер
img

ОЛИВЕР РИСТОВСКИ

 
Заменик Министер за правда
 
Дата на раѓање: 15.06.1964
 
Образование: 
Високо образование - Правен Факултет, Универзитет “ Св. Кирил и Методиј “ Скопје 
 
Други квалификации:
 
  • Положен правосуден испит
  • Положен нотарски испит
 
Познавање на јазици:
 
  • Англиски
  • Српски
  • Хрватски
Работно искуство:

 Во 1990 година веднаш по положување на правосудниот испит формира адвокатска канцеларија во која активно работи до именувањето за Заменик Министер за правда

Конференции


Книги