Услови за работа – Асистент на постојаниот твининг советник
Големина:
Услови за работа – Јазичен асистент на постојаниот твининг советник
Големина:
Оглас за вработување: Асистент на ПТС (Постојаниот твининг советник) и Јазичен асистент
Големина:
Оглас за вработување: Асистент на постојаниот твининг советник - Твининг проект ИПА 2014 - „Зајакнување на пенетенцијарниот систем и пробациската служба" (MK 14 IPA JH 02 18)
Големина:
Интерен оглас за унапредување на административни службеници и образец - пријава за интерен оглас
Големина:
ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 04-441/1 од 09.10.2019 година за унапредување на 1(еден) административен службеник во КПУ Затвор Прилеп
Големина: