ИМЕНИК НА ПОСТАВЕНИ ПОСТОЈАНИ СУДСКИ ПРЕВЕДУВАЧИ

  Јазик:                    Суд:              
 
 Број на судски преведувачи: 4074

Презиме и име на судскиот преведувачАдресаТелефонEmailЗа подрачје на Основен судСудски преведувач за јазикБрој на решение и датум на поставувањеОбјавено во Службен весник бројДатум на потпишување на изјаваЗабелешка
  033/470 713,071/255 252jmancovska2000@yahoo.com БеровоАнглиски07-5069/2 (20.9.2008) 127/2008 (09.10.2008)   
ХАЏИСКА-НИЧЕСКА Бранко КАТЕРИНАул.Вељко Влаховиќ бр. 23 Пехчево075/308-390katerina.hadziska-niceska@customs.gov.mk БеровоАнглиски08-1606/2 (13.03.2018)   
АВРАМСКА Васил АЛЕКСАНДРАМоша Пијаде 59, Берово070/897 363alex_avramska@yahoo.com БеровоИталијански07-1215/2 (15.4.2010) 60/2010 (30.4.2010)   
БАРАКОВА Јован КЛАУДИЈАул.Јане Сандански бр.18 Русиново Берово075/779-392klaudija_1990@hotmail.com БеровоАнглиски23-3810/2 28.10.2016 79/14 17.05.2014  
БЕЛЧОВСКА Драган ЛАТИНКАул.Маршал Тито бр.112 Берово071/385-214latinka_belcovska@hotmail.com БеровоАнглиски08-3146/2 (23.11.2017)190/2017 (25.12.2017)  
БОШНАКОВСКА ДАНИЕЛА Ул. Маршал Тито бр. 158, Берово033/470 689,  БеровоАнглиски08/1-1908/2003-4 (05.06.2003)    
БУБЕВСКА Марјан ЕЛИ ул.Дамјан Груев бр.26 Берово077/528-031eli_kacarska@yahoo.com БеровоАнглиски23-2726/2 12.08.201679/14 17.05.2014  
БУРОВСКА - БЛИЗНАКОВСКА Драган ЕЛЕНАДамјан Груев 88 - Берово033/472 950,070/309 187 БеровоФранцуски07-4190/4 (20.9.2008) 127/2008 (09.10.2008)   
ВЕЗЕНКОВСКА ЕЛЕНА ул. “Кеј ЈНА” бр. 2/13, Берово033/471 171,077/767 119 БеровоАнглиски13/2-3305/2005-2 (21.07.2005)   
ВЕСЕЛИНСКИ Стојан АЛЕКСАНДАРул.Гоце Делчев бр.2 Пехчево075/974-436veselinski_1988@abv.bg БеровоБугарски07-1101/2 24.04.2015138/2015 (14.08.2015)  
Прва Претходна < Страна   1 од 408  > Следна Последна
Министерство за Правда © 2011