Стратегија за ИКТ за правосудство 2019-20124

Република Северна Македонија

Влада на Република Северна Македонија

Министерство за правда

 

 

 

СТРАТЕГИЈА ЗА ИНФОРМАТИЧКО-КОМУНИКАЦИСКА ТЕХНОЛОГИЈА ВО ПРАВОСУДСТВОТО

ЗА 2019 – 2024 ГОДИНА

(РЕВИДИРАНА СТРАТЕГИЈА)

 

 

 

 

 

 

 

 

СКОПЈЕ

ФЕВРУАРИ 2019 година