КАНДИДАТИ КОИ ГИ ИСПОЛНУВААТ УСЛОВИТЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ПРАВОСУДНИОТ ИСПИТ ВО ФЕВРУАРСКА ИСПИТНА СЕСИЈА

 

 

1.        Виљдан Дрпљанин;

2.       Фани Димовска;

3.       Ангела Јанкоска;

4.      Христина Станојковска;

5.       Ивана Ивчевска;

6.       Бобан Шајкароски;

7.       Маријан Зафиров;

8.      Љубен Андријашевиќ;

9.      Гзим Рушити;

10.   Вергин Шабани.