Доделување на уверенија за положен правосуден испит

20.05.2019 Новости-М

 Доделување на уверенија за положен правосуден испит

Автор
Министерство за правда
+389 (0)2 3116 - 493, +389 (0)2 3116 - 648
E-mail: cabinet@mjustice.gov.mk, publicrelation@mjustice.gov.mk
Скопје
Архива на новости