Државни советници

img

Државни советници

д-р Љубица Караманди Попчевски

д-р Љубица Караманди Попчевски, Државен советник за граѓанско законодавство,

Образование: Доктор по правни науки

Лице овластено за внатрешно пријавување

е-маил: ljkaramandi@mjustice.gov.mk

тел. 31166 48 лок.321

Работно искуство: