Државни советници

img

Државни советници

д-р Мимоза Киковска - Стојменова

д-р Мимоза Киковска - Стојменова - Државен советник за меѓународна соработка

Образование: Доктор по политички науки

Контакт
централа: 3116648, локал: 206
mkikovska@mjustice.gov.mk

Работно искуство: