Државни советници

img

Државни советници

Петар Мирковиќ

Петар Мирковиќ - Државен советник за координација на работите на министерот

Контакт 
централа: 3116648, локал: 251
pmirkovic@mjustice.gov.mk

Работно искуство: