Регистар на лиценцирани медијатори

Име и презиме Адреса Телефон Е-маил Број на лиценца Датум на издавање на лиценца Датум на важност на лиценца
Теута Бериша ул.Стојна Стевкова бр. 142 Скопје 071 380 324 teutaberisha_mk@yahoo.com 20-2068/2 05 август 2021 05 август 2026
м-р Валентина Арсова ул.Плоштад Tошо Арсов бр. 63 Штип 078 241 810 071 811 410 arsova_valentina@live.com 20-599/2 26 март 2021 26 март 2026
д-р Зоран Вучев ул.Коста Новаковиќ бр. 50/1-15 Скопје 078 447 279 zoran.vucev@gmail.com zoranvucev@t.mk УП1 20-2175/2021 20 октомври 2021 20 октомври 2026
м-р Илија Манасиев ул.Скоевска бр. 95 Б Скопје 070 219 977 ilijamanasiev@gmail.com УП 1 20-1435/2021 14 јули 2021 14 јули 2026
д-р Јелисавета Георгиевa Јовевска ул.Димитрие Чуповски бр.13 Скопје 070 234 273 jelisaveta.georgieva@gmail.com УП 1 20-422/2021 05 јули 2021 05 јули 2026
Дејан Белевски ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр. 64 А-2/1 Скопје ул. Нико Нестор бр.23 Струга 070 232 339 dejan.belevski@gmail.com УП120-2190/2021 20 октомври 2021 20 октомври 2026
Бранко Ушковски ул.Никола Русински бр.3/1-7 Скопје 075 203 188 uskovski@t.mk УП 120-2189/2021 20 октомври 2021 20 октомври 2026
м-р Славе Младеновски ул.Наум Наумовски бр. 74/2-2 Скопје 071 314 141 slavesociolog@yahoo.com УП 1 20-2212/2021 28 октомври 2021 28 октомври 2026
Миљазим Мустафа ул.Киро Фетак бр.6 Куманово 070384 017 milazim.alb@gmail.com УП1 20-2176/2021 20 октомври 2021 20 октомври 2026
Маја Бурник ул.Патрениј Зографски бр.7 Скопје 070 350 101 majaburnik1@gmail.com УП 1 20-2191/2021 20 октомври 2021 20 октомври 2026
м-р Гордана Атанасова ул.23 Октомври бр.12-1/16Скопје 078 352 213 gordana.atanasova@t.mk УП 1 20-2422/2021 23 ноември 2021 23 ноември 2026
Роска Јованова ул.ЈНА бр.5 Кавадарци 078 895 595 jovanovaroska@yahoo.com УП 1 20-2412/2021 23 ноември 2021 23 ноември 2026
м-р Александар Крстев ул.Борка Талески бр.12а/2 Скопје 070 749 262 advokatkrstev@gmail.com УП 1 20-2423/2021 23 ноември 2021 23 ноември 2026
Ивана Талевска Трендафилова ул.Џон Кенеди бр.2Б Скопје 071 627 962 talevska@hotmail.com УП 1 20-2419/2021 23 ноември 2021 23 ноември 2026
м-р Јасна Ушковска бул.Партизански Одреди бр.33/1-6 Центар Скопје 070 225 537 uskovska@yahoo.com 24-397/2 27 јануари 2017 27 јануари 2022
Надежда Неделковска бул.Партизански Одреди бр.127-1/4 Карпош Скопје 076 205 354 nadica.nedelkovska@gmail.com УП 1 20-2421/2021 23 ноември 2021 23 ноември 2026
Атанас Ефтимов ул.1737 бр.32 кат 3/37 Скопје 070 535 444 atanas.eftimov@yahoo.com 24-516/2 27 јануари 2017 27 јануари 2022
Дарко Ѓорѓиевски ул.1737 бр.32 кат 3 локал 38 Скопје 078 274 703 advokatdg@yahoo.com УП 1 20-2420/2021 23 ноември 2021 23 ноември 2026
Доне Лазаревски ул.Иво Рибар Лола бр.72/1-8 Скопје 070 228 758 advokatdonemlazarevski@yahoo.com 24-532/2 27 јануари 2017 27 јануари 2022
Атанас Атанасов ул.11 Октомври број 25 Скопје 071 309 920 advokatatanasatanasov@gmail.com УП 1 20-2438/2021 23 ноември 2021 23 ноември 2026

 46

1 од 3