Регистар на лиценцирани медијатори

Име и презиме Адреса Телефон Е-маил Број на лиценца Датум на издавање на лиценца Датум на важност на лиценца
Теута Бериша ул.Стојна Стевкова бр. 142 Скопје 071 380 324 teutaberisha_mk@yahoo.com 24-2985/2 05 август 2016 07 јуни 2021
м-р Валентина Арсова ул.Плоштад Tошо Арсов бр. 63 Штип 078 241 810 071 811 410 arsova_valentina@live.com 09-546/2 25 март 2016 25 март 2021
д-р Зоран Вучев ул.Коста Новаковиќ бр. 50/1-15 Скопје 078 447 279 zoran.vucev@gmail.com zoranvucev@t.mk 09-1903/2 07 јуни 2016 07 јуни 2021
м-р Илија Манасиев ул.Скоевска бр. 95 Б Скопје 070 219 977 ilijamanasiev@gmail.com 24-2738/1 08 јули 2016 08 јули 2021
д-р Јелисавета Георгиевa Јовевска ул.Димитрие Чуповски бр.13 Скопје 070 234 273 jelisaveta.georgieva@gmail.com 24-2712/1 05 јули 2016 05 јули 2021
Дејан Белевски ул.Нико Нестор бр.23 Струга ул Бојмија бр.4 Скопје 070 232 339 dejan.belevski@gmail.com 24-2796/1 14 јули 2016 14 јули 2021
Бранко Ушковски ул.Никола Русински бр.3/1-7 Скопје 075 203 188 uskovski@t.mk 24-2814/2 18 јули 2016 18 јули 2021
м-р Славе Младеновски ул.Наум Наумовски бр. 74/2-2 Скопје 071 314 141 slavesociolog@yahoo.com 24-2857/2 21 јули 2016 07 јуни 2021
Миљазим Мустафа ул.Киро Фетак бр.6 Куманово 070384 017 milazim.alb@gmail.com 24-3803/2 07 октомври 2016 07 октомври 2021
Маја Бурник ул.Патрениј Зографски бр.7 Скопје 070 350 101 majaburnik1@gmail.com 24-3804/2 07 октомври 2016 07 октомври 2021
м-р Гордана Атанасова бул.Партизански Одреди бр.81/25 Скопје 078 352 213 gordana.atanasova@t.mk 24-221/2 24 јануари 2017 24 јануари 2022
Роска Јованова ул.ЈНА бр.5 Кавадарци 078 895 595 jovanovaroska@yahoo.com 24-223/2 24 јануари 2017 24 јануари 2022
м-р Александар Крстев ул.Борка Талески бр.12а/2 Скопје 070 749 262 advokatkrstev@gmail.com 24-536/2 27 јануари 2017 27 јануари 2022
Ивана Талевска Трендафилова ул.Џон Кенеди бр.2Б Скопје 071 627 962 talevska@hotmail.com 24-566/2 31 јануари 2017 31 јануари 2022
м-р Јасна Ушкова бул.Партизански Одреди бр.33/1-6 Центар Скопје 070 225 537 uskovska@yahoo.com 24-397/2 27 јануари 2017 27 јануари 2022
Надежда Неделковска бул.Партизански Одреди бр.127-1/4 Карпош Скопје 076 205 354 nadica.nedelkovska@gmail.com 24-537/2 27 јануари 2017 27 јануари 2022
Атанас Ефтимов ул.1737 бр.32 кат 3/37 Скопје 070 535 444 atanas.eftimov@yahoo.com 24-516/2 27 јануари 2017 27 јануари 2022
Дарко Ѓорѓиевски ул.1737 бр.32 кат 3 локал 38 Скопје 078 274 703 advokatdg@yahoo.com 24-399/2 27 јануари 2017 27 јануари 2022
Доне Лазаревски ул.Иво Рибар Лола бр.72/1-8 Скопје 070 228 758 advokatdonemlazarevski@yahoo.com 24-532/2 27 јануари 2017 27 јануари 2022
Атанас Атанасов ул.11 Октомври број 25 Скопје 071 309 920 advokatatanasatanasov@gmail.com 24-398/2 27 јануари 2017 27 јануари 2022

 46

1 од 3