Предлози и поплаки

 Доколку сакате да доставите свој предлог или поплака до Министерството за правда, истото можете да го сторите писмено во архивата на Министерството за правда или електронски на  следната е-адреса: publicrelation@mjustice.gov.mk

Број на документи: 0
Страна: 1 од 0