СПРЕЧУВАЊЕ И БОРБА ПРОТИВ КОРУПЦИЈАТА ВО ЗАТВОРИТЕ

23.03.2017

 ПОЧИТУВАНИ ГРАЃАНИ,

 

ЗАРАДИ СПРЕЧУВАЊЕ И БОРБА ПРОТИВ КОРУПЦИЈАТА ВО ЗАТВОРИТЕ - МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА И УПРАВАТА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИТЕ ВЕ ПОВИКУВААТ

 

ДОКОЛКУ ИМАТЕ СОЗНАНИЈА ЗА КОРУПТИВНИ ДЕЈСТВА ВО ЗАТВОРИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

 

ПРИЈАВЕТЕ КОРУПЦИЈА ВО ЗАТВОРИТЕ НА ТЕЛ.

 

 ИЛИ ИСПРАТЕТЕ НА АДРЕСА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА

 

02 3223 519