Извештај за активностите и работата на Управата за извршување на санкции

03.01.2018

Почитувани,

Пред вас се наоѓа краткиот извештај за активностите и работата на Управата за извршување на санкции кој го опфаќа периодот од 01 август до 20 декември 2017 година. Со тоа се заокружува период од 5 месеци на динамични работни и тековни активности кои се делокруг од работата на Управата за извршување на санкциите.