ДЕН НА ПЕНОЛОЗИТЕ

27.09.2019
 

Управата за извршување на санкциите како орган на државната управа кој е надлежен за надзор над извршувањето на санкциите во Република Северна Македонија, им го честита денешниот празник „Ден на пенолозите“, на сите оние кои како предмет на својата работа ја имаат Пенологијата или на било кој друг начин имаат допир со извршувањето на санкциите, и им посакуваме понатамошен успех во работата и во спроведувањето на правдата во нашето општество.