Известување во врска со замолници од меѓународна правна помош

Постапување по замолници, меѓународна правна помош во граѓанска и кривична област.

Надлежен сектор: Меѓународна правна помош

Одделение за постапување по замолници во граѓанска и кривична материја

 

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

·         Нада Симјаноска, nsimjanoska@mjustice.gov.mk

ул Димитрије Чуповски 9, Скопје

тел: 02 3116-648 лок. 458

·         Даниела Рисковска, driskovska@mjustice.gov.mk

ул Димитрие Чуповски 9, Скопје

тел: 02/3116-648 лок. 457