Информации за спроведување на нотарски испит

 Повеќе податоци за спроведување на Нотарскиот испит може да ги погледнете на следниов линк: НОТАРСКИ ИСПИТ