Автор
Министерство за правда
+389 (0)2 3116 - 493, +389 (0)2 3116 - 648
E-mail: cabinet@mjustice.gov.mk, publicrelation@mjustice.gov.mk

Работна средба: Маневски - г. Франк Ван Луијк, психолог и професор на Универзитетот во Амстердам

Министерот за правда Михајло Маневски оствари средба со г. Франк Ван Луијк, психолог и  професор на Универзитетот во Амстердам и директор на ЛТП, една од најголемите агенции за евалуација на психолошки тестови во Холандија. На средбата присуствуваа и претседателот на Судскиот совет на Република Македонија Александра Зафировска, претседателот на Советот на јавни обвинители на Република Македонија Костадин Кизов, директорот на Академијата за судии и јавни обвинители Анета Арнаудовска .

 Министерот за правда Маневски информираше дека Министерството за правда е во фаза на утврдување на решенија за примена на законските одредби  што се однесуваат на  психолошките тестови и тестовите за интегритет.

Психолошките тестови и тестовите за интегритет за кандидатите за судии и јавни обвинители имаат за цел  проверка на етичките и моралните вредности на кандидатот за вршење на функцијата судија или обвинител.

Во Холандија, тестовите за интелектуален капацитет, психолошките тестови и тестовите за интегритет успешно се спроведуваат и функционираат веќе 20 години. Професор Луијк истакна дека потребно е да се користат психолошките тестови и искуствата од Холандија , при утврдувањето на соодветните тестови во Република Македонија .

Професор Лујик  изрази задоволство што може да понуди предлози за решенијата за психолошките тестови и тестовите за интегритет  во натамошна интензивна соработка со Министерството за правда , Судскиот совет , Советот на Јавните обвинители и Академијата за судии и јавни обвинители.

Законот пропишува засновање на тестот за интегритет, кој го спроведува Судскиот совет на Република Македонија, врз постојните етички и професионални кодекси за вршење на функцијата судија и истите да се спроведуваат врз основа на меѓународно признати психолошки тестови за вршењето на функцијата судија кои се применуваат во најмалку една од земјите членки на Европската унија и ОЕЦД.


Претходна

Најава: Потпишување договори за соработка во кривичната материја помеѓу Република Македонија и Република Косово

Следна

Македонија и Косово потпишаа договори за соработка во кривичната материја