Автор
Министерство за правда
+389 (0)2 3116 - 493, +389 (0)2 3116 - 648
E-mail: cabinet@mjustice.gov.mk, publicrelation@mjustice.gov.mk
<април 2021>
повтсрчепесане
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9

СОСТАНОК НА СЕКТОРСКАТА РАБОТНА ГРУПА ЗА ПРАВДА

Со цел да се постигне подобар дијалог и координација на сите засегнати страни во спроведувањето на реформите во правосудниот сектор на 16 мај 2018 година во Владата на Република Македонија се одржа состанок на Секторската работна група „Правда“, каде покрај правосудните  институции, за прв пат учествуваа и претставниците на донаторската заедница, како и претставници на граѓанските организации.
 

Секторската работна група претставува двигател на реформските процеси координирана од Министерството за правда и воедно претставува форум за дијалог на секторските политики, проценка на напредокот во спроведување на секторската политика и соодветниот институтционален капацитет за спроведување на Стратегијата за реформа на правосудниот сектор.
 

Воведни обраќања имаа заменик министерот за правда Оливер Ристовски и Никола Бертолини, раководител на Секторот за соработка во Делегацијата на Европската унија.
 

Министерствoто за правда ги претстави клучните предизвици и планови од Стратегијата за реформа на правосудниот сектор 2017-2022. Водечкото министерство е посветено да постигне систематски промени во секторот, што, меѓу другото, значи нова динамика на Секторската работна група, односно промовирање на вклучување на засегнатите страни, донаторите и партнерите за развој за дијалог за квалитет во правосудниот сектор.


Министерството за правда е фокусирано на реализација на Стратегијата за реформа на правосудниот сектор со цел враќање на довербата на граѓаните во правосудниот сектор, подобрување на пристапот до правда за сите граѓани и целосно владеење на правото. Реализацијата на овој процес треба да биде заеднички помеѓу сите чинители во овој сектор, што е всушност и главната причина за постоењето на оваа секторска работна група. Координацијата и следењето на имплементацијата се од круцијална важност за успешно спроведување на реформите.
 
Владата се заложи до 2019 година, да воспостави целосно инклузивен координиран секторски пристап помеѓу сите институции, засегнатите страни донатори и партнерски организации со цел буџетските средства и целата помош и ресурси што стојат на располагање, да се користат на најдобар начин за остварување на зацртаните политики. Секторскиот пристап има за цел да постигне значајни одржливи резултати.


Претходна

Информативен состанок во врска со повикот за проектни предлози за Грант проект ИПА 2014 "Зајакнување на влијанието на граѓанското општество за ефектив

Следна

Рената Тренеска Дескоска ја презеде должноста министер за правда од досегашниот министер Саљији