Автор
Министерство за правда
+389 (0)2 3116 - 493, +389 (0)2 3116 - 648
E-mail: cabinet@mjustice.gov.mk, publicrelation@mjustice.gov.mk
Скопје

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПОЧЕТОК НА ПРОЦЕСОТ ЗА ПОДГОТОВКА НА ПРЕДЛОГ ПРАВО

Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси

 

 

Проблеми во примената на Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси, поради нејасни одредби или недостаток на соодветни одредби.

 

Надминување на утврдените слабости во текстот на Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси, особено оние кои произлегуваат од: Недостатокот од доволни односно јасни одредби со кои се утврдуваат постапки од надлежност на Државната комисија за спречување на корупцијата (ДКСК) и актите кои ги донесува ДКСК; Ограничениот опфат на лица чија имотна состојба може да биде предмет на испитување; Недоволна разновидност на мерките кои можат да се изречат за прекршување на одредбите од Законот; Нејасност на одредени одредби, вклучително и недоволно утврдено значење на поимите.

Временската рамка за изготвување на предлог законот: април – декември 2021 година

 

Повеќе детали:

Word: ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПОЧЕТОК НА ПРОЦЕСОТ ЗА ПОДГОТОВКА НА ПРЕДЛОГ ЗАКОН

PDF (signed):   ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПОЧЕТОК НА ПРОЦЕСОТ ЗА ПОДГОТОВКА НА ПРЕДЛОГ ЗАКОН

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Претходна

Маричиќ: Шарената револуција ни донесе слобода која сега мора да ја чуваме и унапредуваме

Следна

Во Министерството за правда од 23.04.2021 година е назначен службеник за млади.