Автор
Министерство за правда
+389 (0)2 3116 - 493, +389 (0)2 3116 - 648
E-mail: cabinet@mjustice.gov.mk, publicrelation@mjustice.gov.mk
Скопје

Во Министерството за правда од 23.04.2021 година е назначен службеник за млади.

Во Министерството за правда од 23.04.2021 година е назначен службеник за млади.

 
Согласно член 23 од Законот за младинско учество и младински политики органите на државната управа се должни да назначат службеник за млади, кој ќе ги координира, спроведува и следи прашањата од интерес на младите во делокругот на надлежностите на институцијата.
 
За сите прашања поврзани со надлежностите на Министерството за правда кои се во интерес на младите лица, истите можат да е информираат преку службеникот за млади:
 
ИРЕНА ШЕКУТКОСКА ЈАНАКИЕВСКА (ijanakievska@mjustice.gov.mk)
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Претходна

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПОЧЕТОК НА ПРОЦЕСОТ ЗА ПОДГОТОВКА НА ПРЕДЛОГ ПРАВО

Следна

Прва средба на Маричиќ со новоизбраната претседателка на Врховен суд Адеми