Автор
Министерство за правда
+389 (0)2 3116 - 493, +389 (0)2 3116 - 648
E-mail: cabinet@mjustice.gov.mk, publicrelation@mjustice.gov.mk
Скопје

100 дена Влада: Oбезбедени се финансиски средства за реконструкција на казнено-поправните установи.Во завршна фаза е реконструкцијата на зградата на Управен суд.

Обезбедени се финансиски средства за капитални инвестиции во казнено поправните и воспитно поправните установи за 2022 година во износ од 14.433.000,00 денари. Се реализира и планот за спречување корупција во националниот затворски систем.

Во завршна фаза е реконструкцијата на зградата на Управниот суд.
 

Заокружена е законодавната агенда со сет  закони кои се во собраниска процедура:

 • Закон за Академија на судии и јавни обвинители
 • Закон за парнична постапка
 • Закон за  адвокатура
 • Закон за измени и дополнуввања на Кривичен законик
 • Закон за граѓанска одговорност за навреда и клевета
 • Закон за компензација на жртвите од кривични дела
 • Закон за заштита на физички лица при обработка на личните податоци во врска со обработка на личните податоци за цел и  спречување истрага,откривање или гонење на кривични дела или за извршување на кривични санкции.


Во фаза на изработка се :

 • Кривичен законик
 • Закон за кривична постапка
 • Закон за судски буџет
 • Закон за здруженија и фондации
 • Закон за донации и спонзорства
 • Закон за вонредна состојба
 • Закон за процена


Министерството за правда интензивно работи на неколку проекти меѓу кои и изготвувањето на Граѓански законик кој ќе биде вклучен во новата Стратегија за реформа на правосудниот сектор 2023-2027 година.


Претходна

3266 граѓани добиле примарна правна помош во 2021 година а 203 секундарна правна помош.За 53,7% е зголемен бројот на барања за секундарна правна помош во 2021 година во споредба со 2020 година, а примарната правна помош е зголемена за 20% .Придобивките за граѓаните се големи бидејќи успеале да добијат пристап до правдата.Со ова покажавме дека се грижиме за ранливите категории граѓани а системот функционира.

Следна

Тупанчески:Слободни новинари, слободно општество. Со измените на предлог Законот за граѓанска одговорност за навреда и клевета се гарантира слободата на изразување.