Автор
Министерство за правда
+389 (0)2 3116 - 493, +389 (0)2 3116 - 648
E-mail: cabinet@mjustice.gov.mk, publicrelation@mjustice.gov.mk
Скопје

Свечена изјава Дејан Костовски извршител

Дејан Костоски од Охрид даде свечена изјава и му беше врачена повелба за именување  Извршител. Извршителот Костоски терба да обезбеди просторни услови за работа, да ја извести  Комората на извршители за прием на просториите, да склучи договор за осигурување за  одговорност од штета сторена на трети лица, по што Комората ќе го определи датумот за отпочнување со работа на извршителот.Извршителот Костоски откако ќе започне со работа, должен е да ги извести сите доверители на претходниот извршител(чии предмети ги продолжува со работа) за настанатата промена, а доколку пак тие не сакаат да постапува новоименуваниот извршител, може да ги пренесат предметите кај друг.


Претходна

Министерот за правда Никола Тупанчески оствари средба со Десислава Готскова, шеф на Секеретаријатот на РАИ-регионална антикорупциска иницијатива

Следна

Тупанчески на Регионална конференција во Шибеник:Интегритетот е еден од најефективните механизми за спречување на корупција