Автор
Министерство за правда
+389 (0)2 3116 - 493, +389 (0)2 3116 - 648
E-mail: cabinet@mjustice.gov.mk, publicrelation@mjustice.gov.mk
Скопје

Собранието едногласно го усвои Законот за граѓанска одговорност за навреда и клевета со кој се гарантира слободата на изразување

Собранието едногласно го усвои Законот за граѓанска одговорност за навреда и клевета со кој се  гарантира слободата на изразување.

Ова е еден од најлибералните закони во Европа чиј клучен аспект е драстичното намалување на висината на износите за надомест на штета за  навреда или клевета.

Законот предвидува пред поднесување на тужба за надоместување на штетата, се воведува право да се бара извинување и јавно повлекување на изјавата или содржината за физичкото или правното лице на кое му е причинета штета со навреда или клевета и да презема мерки за ублажување на штетните последици, како и право на реагирање демант, одговор и исправка.

Министерството за правда и во наредниот период ќе се фокусира на подобрување на состојбите во оваа сфера со цел да се овозможи независно, професионално и достоинствено извршување на новинарската професија.


Претходна

Неопходна е соработка и институционална поддршка за решавање на проблемите на неевидентираните лица и лицата без државјанство.

Следна

Соопштение