Автор
Министерство за правда
+389 (0)2 3116 - 493, +389 (0)2 3116 - 648
E-mail: cabinet@mjustice.gov.mk, publicrelation@mjustice.gov.mk
Скопје

Бесплатна правна помош за жителите на Новаци

 Министерството за правда отвори канцеларија  во Новаци каде граѓаните ќе имаат можност да се информираат и да добиваат услуги за примарна и секундарна правна помош.

 Со градоначалникот на Новаци, Стевче Стевановски потпишавме меморандум за соработка меѓу Министерството за правда и општината. Изразуваме голема благодарност на градоначалникот Стевановски што излезе во пресрет на Министерството и  отстапи канцеларија во која ќе се дава бесплатна правна помош за ранливите категории.
 
Право на примарна правна помош има секој граѓанин, преку бесплатни правни совети и информации.
 
Секундарната правна помош се добива под одредени услови кои се однесуваат на финансиската и имотната состојба на граѓанинот.
 
Најмногу барања за бесплатна правна помош има од областа на семејното право како што се бракоразводни парници, старателство врз деца, оставински постапки, имотни, работни  спорови, должничко -доверителски односи за прашања од пензиско и инвалидско осигурување, за застапување на жртви од семејно насилство и други.
 
Оваа активност  е дел од серијата активности за подигање на свеста, поддржани од Европската Унија и Советот на Европа во соработка со Министерството за правда.

Претходна

Пропусти на Судскиот совет, констатираше Комисијата за надзор на функционалноста на АКМИСот во судовите

Следна

Пристапот до правдата станува достапен и за жителите на Могила.