Автор
Министерство за правда
+389 (0)2 3116 - 493, +389 (0)2 3116 - 648
E-mail: cabinet@mjustice.gov.mk, publicrelation@mjustice.gov.mk
Скопје

Пристапот до правдата станува достапен и за жителите на Могила.

Со потпишувањето на Меморандумот за соработка меѓу министерот за правда Кренар Лога со градоначалникот на Могила , Драганчо Саботковски ,на жителите од оваа општина ќе им се олесни пристапот до правдата и тие повеќе нема да патуваат до Битола за да се информираат за услугите и правните совети кои може да ги добијат од вработените во подрачното одделение на Министерството за правда. 

 
Голема благодарност до градоначалникот на општината, Драганчо Саботковски  за соработката која ја имаме и отстапениот простор во рамките на општината. 
 
Во текот на годинава драстично е зголемен бројот на барања за примарна и секундарна правна помош, што значи дека оваа кампања дава  резултати и можност за поголема информираност.
Наша обврска е на сите граѓани да им обезбедиме соодветни независни и непристрасни судски механизми.Со ова на  граѓаните кои се во тешка финансиска состојба ќе им се овозможи да добијат правна помош од адвокат и фер судење.На овој начин  покажуваме дека се грижиме за ранливите категории граѓани.

Претходна

Бесплатна правна помош за жителите на Новаци

Следна

Слични предизвици со БиХ на нашиот пат кон ЕУ